Zgara Ortopedike me levizje Elektrike, zgare e cila eshte shume e adaptueshme ne levizjet e trupit, i vjen ne ndihme te gjithe personat me aftesi te kufizuar dhe ndihmon ne thjeshtesi ne levizje