fbpx
Back to top
Share
In stock

SLIM TABLE

Sigurisht! Këtu është një përshkrim i hollësishëm dhe të ndarë në paragrafe për sistemin…

Sigurisht! Këtu është një përshkrim i hollësishëm dhe të ndarë në paragrafe për sistemin e ruajtjes së hapësirës Slim Table:

Sistemi i ruajtjes së hapësirës Slim Table është një zgjidhje inovative e dizajnuar për të përfshirë krevatin dhe tavolinën në të njëjtën pajisje. Është një zgare ortopedike e projektuar për të qenë e përdorshme në përditshmëri ose në raste të nevojshme. Ky sistem ofron një mënyrë praktike dhe funksionale për të organizuar hapësirën dhe për të përmbushur nevojat e ndryshme të përdoruesit.

Sistemi hapet dhe mbyllet në krahun vertikal, duke imituar konceptin e kanatës së një dollapi. Ky dizajn lejon sistemin të përdoret si një entitet i pavarur ose si pjesë e një dollapi të ekzistueshëm, duke e bërë atë një zgjedhje të shkëlqyeshme për hapësirat me kufizime.
Profil i zgares është i realizuar me një profil 4x3cm, ndërsa në qendër gjendet profili i hekurit i cili garanton forca shtesë dhe stabilitet. Kjo ndihmon në ofrimin e një mbështetje të sigurt për përdoruesin dhe në të njëjtën kohë siguron që zgara të jetë e qëndrueshme dhe e fortë.

Rrigat e zgares vendosen në mënyrë strategjike sipas formës së zgares. Ato janë të përbëra nga një material multistrat Ahu, i cili ofron një elasticitet të shkëlqyeshëm dhe mbështetje të duhur për trupin. Për të siguruar stabilitetin dhe sigurinë e rrigave, ato fiksohen në telain e profilit të hekurit të zgares nëpërmjet kanaleve të mbeshtjella me guaina plastike. Kjo teknologji lejon sigurinë e rriges dhe eliminimin e zhurmave të panevojshme gjatë përdorimit.
Këmbët e zgares janë të vendosura në të dy krahet e zgares dhe kanë një levizje të ndërruar automatike. Këto këmbë janë të paloshme automatikisht në pjesën e brendshme të zgares në momentin e mbylljes së saj. Kështu, kur zgara mbyllet, këmbët të futen plotësisht brenda zgares duke minimizuar hapësirën e zënë. Në momentin e hapjes, këmba hapet jashtë dhe zbret poshtë në mënyrë manuale, duke ruajtur nivelin e zgares gjatë përdorimit.

Për të përmirësuar estetikën dhe funksionalitetin, tek pjesa e kapakut të zgares krijohen dy kanale anësore shumë estetike. Këto kanale lejojnë levizjen e këmbëve në mënyrë automatike dhe të lehtësuar. Kjo krijon një dizajn tërheqës dhe lehtëson lëvizjen e këmbëve në zgare.

Zgara është e pajisur me dy lëvdata të cilat e bëjnë të mundur që dysheku të qëndrojë në ekulibër. Këto lëvdata sigurojnë që dysheku të mbahet në një pozicion të përshtatshëm dhe të përkrahur në zgare.

Pjesa e levizjes së zgares sigurohet nga një sistem mëngëshë jashtëzakonisht i fortë dhe pistonat që lehtësojnë përdorimin e sistemit. Ky sistem siguron që zgara të lëvizë me lehtësi dhe të qëndrojë në pozicionin e zgjedhur nga përdoruesi.

Sistemi i tavolinës është i inkorporuar në mënyrë të shkëlqyeshme në zgare. Tavolina është e lehtësisht e lëvizshme dhe funksionale. Ajo mund të përdoret për shumë procese, duke përfshirë ngrenie, studim, punë në kompjuter, dhe shumë të tjera. Ky sistem ofron një zgjidhje të kompaktuar dhe të këndshme për të përdorur hapësirën në mënyrë efikase dhe të kënaqshme.

Kjo është një përshkrim i hollësishëm i sistemit të ruajtjes së hapësirës Slim Table, duke përfshirë detaje të ndara në paragrafe për të përmendur karakteristikat dhe përfitimet kryesore të këtij super produkti.

There are no reviews yet.

Be the first to review “SLIM TABLE”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *